Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ, СКЛЮЧВАНИ ОТ „ПРЕЗЕНТЕЙШЪН ЛИДЕР“ ЕООД С ПОТРЕБИТЕЛИ

 

Чл.1. Предмет

Настоящите Общи Условия стават част от договорите за продажба, сключвани между „Презeнтейшън Лидeр ЕООД“ (Търговец) чрез електронния магазин, поместен на сайта https://plbook.eu/ и Потребителите.

 

Чл.2.Данни за Търговеца

„Презeнтейшън Лидeр ЕООД“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в търговския регистър, ЕИК 205945584, управител Християн Стоилков

тел.: 0883 409011, ел. поща: hristiyan.stoilkov@gmail.com

седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Лев Толстой“, бл. 57, вх. Г

регистрация по ДДС № BG205945584

 

Чл.3. Сключване на договорите

3.1.Договорите се смятат за сключени в момента, в който Потребителите получат потвърждение на поръчката от Търговеца. Потвърждението може да бъде извършено по електронната поща, SMS, Viber или друго средство за електронна комуникация. Договорът се сключва на български език.

3.2.Запазваме си правото да откажем да потвърдим направена поръчка, което не води до отговорност от наша страна.

3.3. Ползвателите използват интерфейса на страницата, за да разглеждат продуктите, които се предлагат и да сключват договори за продажба на продуктите, предлагани от Търговеца в сайта https://plbook.eu/.

3.2.Страна по договора с Търговеца е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията му и съдържащи се в личния профил на Потребителя.

3.3.Търговецът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направена поръчката.

3.4.Поръчката за сключване на договора и потвърждението за нейното получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

3.5.Потребителите могат да извършат регистрация в електронния магазин и да предоставят необходимите данни или да направят поръчка без да извършват регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на сайта.

 

Чл.4.Технически стъпки за сключване на договорите

4.1.Влизане в системата за извършване на поръчки на сайта чрез идентифициране с име и парола;

4.2.Избиране на един или повече от предлаганите продукти на сайта и добавянето им към списък с продукти за покупка;

4.3.Предоставяне на данни за извършване на доставката;

4.4.Избор на способ и момент за плащане на цената;

4.5.Потвърждение на поръчката.

 

Чл.5. Изпълнение на договора

5.1.Търговецът е длъжен да достави на Потребителя поръчаните стоки, за които Потребителят е получил потвърждение в посоченото в потвърждението количество.

 

5.2.Търговецът е длъжен да достави поръчаните продукти без неоправдано забавяне в 14-дневен срок след сключване на договора, ако не е уговорено друго.

5.3. В случаите, когато Потребителят е закупил книга заедно с уебинар (и) към книгата му се изпраща ваучер за активиране на уебинара. Когато Потребителят не е получил такъв ваучер може да се свърже с Търговеца на имейл адрес hello@plbook.eu и да поиска предоставянето на ваучера на електронната поща.

 

Чл.6.Начини за плащане

Търговецът приема следните начини за плащане.

6.1.Банков превод – при избор на този начин на плащане е необходимо да осъществите банков превод по сметката на „Презентейшън Лидер“ ЕООД. Поръчката Ви ще бъде изпълнена след получаване на банковия превод.

6.2.Плащане с банкова карта Visa, Mastercard, Maestro.

Плащането се извършва чрез Виртуален ПОС терминал, за който „Презентейшън Лидер“ ЕООД има сключен договор. Разплащанията са базирани на 3-D Secure технология, разработена съвместно от международните картови организации Visa и MasterCard, която предоставя изключително висока сигурност на страните, участващи в процеса.

6.3.Плащане чрез Google Pay – използва се он-лайн платформата на Google, когато Потребителят има акаунт към нея и интегрирана функционалност за плащане чрез Google Pay.

6.4.Плащане с пощенски паричен превод без да се издава касова бележка. Сумата на поръчката се заплаща на куриера в момента на получаването й. Куриерът издава разписка за паричен превод на стойността на дължимата сума.

 

Чл.7.Цена и доставка

Цената, посочена в потвърждението на поръчката, е крайната цена за Потребителя. Тя включва всички данъци и цена за доставка. Цената за доставка на стоките се калкулира в зависимост от стойността на поръчката.

Цената за доставка до офис на Спиди – 4.99 лв., а до адрес на Потребителя – 6.99 лв. Цената на доставката на продукти над 52 лева е безплатна при доставка до офис и/или до адрес на клиента.

 

Чл.8.Отговорност на Търговеца

8.1.Търговецът отговаря за всяко несъответствие, което е съществувало в момента на доставката на стоката и се прояви в рамките на две години, считано от този момент.

8.2.Търговецът не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

8.3.Търговецът доставя договорените продукти, но въпреки усилията, които полага, не гарантира постигането на успех, тъй като той зависи от много други фактори, взети в тяхната съвкупност.

8.4.В никакъв случай Търговецът не носи отговорност за каквито и да е вреди (включително, без ограничение, вреди вследствие на загуба на данни или печалба или вследствие на прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на уебсайта, дори ако Търговецът или упълномощено от Търговеца лице е уведомено устно или писмено за възможността за подобна вреда.

8.5.Материалите, които са поместени на уебсайта, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. Търговецът не гарантира, че материалите му са точни, пълни или актуални. Търговецът може да прави промени в материалите, по всяко време без предизвестие. Търговецът не поема ангажимент да актуализира материалите.

8.6.Търговецът не е прегледал всички сайтове, към които са поместени връзки в към него и не носи отговорност за съдържанието на никой подобен свързан сайт. Включването на връзка не означава одобрение на сайта от страна на Търговецът. Ползването на такъв свързан уебсайт е на риск на потребителя.

 

Чл.9.Право на отказ

Потребителят има право на отказ от получения продукт (книги) в 30-дневен срок от доставката. Връщането на стоките е за сметка на Потребителите.

При реализирано право на отказ възстановяваме заплатените суми в 14-дневен срок от получаване на стоката. Ако купувачът по договора няма качеството на „потребител“ по смисъла на § 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите той не разполага с право на отказ.

 

Чл.10.Рекламации

11.1.Ако имате някакви рекламации, свързани с дефекти на получените продукти може да се обърнете към Търговеца на следния имейл адрес: hristiyan.stoilkov@gmail.com

11.2.Ако рекламацията е основателна се задължаваме да предоставим друга стока по  избор на Потребителя или да възстановим платената цена.

11.3. При спор Потребителят може да се обърне към он-лайн платформата за разрешаване на потребителски спорове, поддържана от Европейската комисия на следния уеб адрес – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

 

Чл.11. Прекратяване на договора и на настоящите общи условия

Договорът се прекратява в следните случаи:

-по взаимно съгласие на страните;

-при изтичане на срока, за който е сключен. Договорът може да бъде подновен преди изтичане на срока или след това.

-при разваляне на договора, вследствие на виновно неизпълнение на която и да е от страните и в съответствие с предвиденото в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

-при наличието на други основания, предвидени в българското законодателство и в законодателството на Европейския съюз.

 

Чл.14.Отзиви

Отзивите, които са поместени на сайта на Училището, са от реални клиенти, но Доставчикът не носи отговорност за изразеното от тях мнение.

 

Чл.15 Права на интелектуална собственост

Материалите, съдържащи се на сайта https://plbook.eu/, са защитени от приложимото законодателство в областта на авторските права и търговските марки.

 

Чл.16.Приложим закон и юрисдикция

По отношение на сключените договори се прилага българското право. При спорове ще се търсят начини за доброволното им уреждане, а при невъзможност да се постигне такова – по съдебен ред от българските съдилища.

lider-v-prezentaciite-small

Полетата маркирани с * са задължителни

**Доставка до офис на Speedy 4.99 лв.  ( Условия за доставка )